Eastern Syriac :ܚܵܪܝܼܓ̰ܵܐ
Western Syriac :ܚܳܪܺܝܓ̰ܳܐ
Eastern phonetic :ḥa: ' ri dja
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :a foreigner ;
French :un étranger , un métèque ;
Dialect :Urmiah