Eastern Syriac :ܛܡܝܼܡܵܐ
Western Syriac :ܛܡܺܝܡܳܐ
Root :ܛܡ
Eastern phonetic :' ṭmi: ma:
Category :adjective
[Science → Physical sciences]
English :solid , opaque , dense , close , neither soft nor liquid ;
French :solide , opaque , dense , massif , plein , ni mou ni liquide ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܡ

See also : ܐܲܛܝܼܡܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܕܵܐ, ܟܡܝܼܕܵܐ, ܟܲܡܗܵܐ, ܚܸܫܟܵܢܵܐ, ܕܠܝܼܚܵܐ, ܡܲܥܒ݂ܪܵܢܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun