Eastern Syriac :ܟܸܦܣܵܐ
Western Syriac :ܟܶܦܣܳܐ
Eastern phonetic :' kip sa
Category :noun
[Human → Body]
English :menstruation , menstrues , period
French :la menstruation , les règles , les menses , les menstrues
Dialect :Urmiah