Eastern Syriac :ܟ̰ܲܩܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܰܩܳܐ
Eastern phonetic :' tšaq qa:
Category :noun
[Sport]
English :a whirligig , a toy having a whirling or spinning motion ;
French :une toupie (jouet pour enfant) (?) , jouet : un moulin à vent (?) / un manège pour enfants (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܗܘܿܠܵܐ, ܓܸܙܓܸܙܵܐ, ܡܸܢܵܘܪܸܟܬܵܐ, ܦܸܪܦܸܪܵܐ, ܡܲܙܪܵܝܬܵܐ