Eastern Syriac :ܟܪܘܿܒ݂ܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܪܽܘܒ݂ܳܝܳܐ
Eastern phonetic :kru ' wa: ia:
Category :adjective
[Religion → Myths]
English :cherubic , pertaining to Cherubs ;
French :ayant trait aux chérubins ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :kruv / kruvim «cherub(s)» «chérubin(s)»

Cf. ܟܪܘܼܒ݂ܵܐ

See also : ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ, ܗܲܢܝܘܼܟܵܐ