Eastern Syriac :ܟ̰ܵܪܘܿܚܬܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܳܪܽܘܚܬܳܐ
Eastern phonetic :tša ' ruḥ ta / tša ' roḥ ta (?)
Category :noun
[Clothing]
English :a leather sandal ;
French :une sandale en cuir , un nu-pied (?)
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܸܛܝܼܡ, ܢܲܥܠܵܐ

this word is of Turkish origin, Akkadian : mešēnu / maš ' anu / maš ' enu / šēnu : sandal

mot d'origine turque, akkadien : mešēnu / maš ' anu / maš ' enu / šēnu : sandale