Eastern Syriac :ܠܚܵܡܵܐ
Western Syriac :ܠܚܳܡܳܐ
Root :ܠܚܡ
Eastern phonetic :' lḥa: ma:
Category :verb
[Industry]
English :to fit , to be suitable to , to be becoming , to be proper , to suit , to be in conformity , to be adapted
French :être adéquat , convenir , être conforme , être ce qu'il faut , être adapté , être commode , être en conformité
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܚܡ, ܠܵܚܡܵܐܝܼܬ

See also : ܘܠܐ