Eastern Syriac :ܡܐܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܐܳܢܳܐ
Eastern phonetic :mi ' a na
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :(intransitive verb) : to irk , to be tired of , to be disgusted with , to be weary , to be annoyed , to be bored ;
French :(verbe intransitif) : être irrité , être agacé , être vexé , être fatigué (lassé) , en avoir marre , être dégoûté , être contrarié , s'ennuyer ;
Dialect :Urmiah

See also : ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ