Eastern Syriac :ܡܲܓܪܵܦܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܓܪܳܦܬܳܐ
Eastern phonetic :ma ' gra:p ta:
Category :noun
[Industry]
English :1) a shovel ; 2) a ladle ;
French :1) une pelle ; 2) une louche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪܵܦܵܐ, ܓܵܪܹܦ

See also : ܪܘܼܦ̮ܫܬܵܐ, ܡܲܪܘܼܬ݂ܵܐ