Eastern Syriac :ܡܲܕܝܘܼܢܹܐ
Western Syriac :ܡܰܕܝܽܘܢܶܐ
Eastern phonetic :mad ' iu: ni
Category :verb
[Trade]
English :to borrow , to loan (borrow) , to scrounge (?) ;
French :emprunter , être emprunteur , recevoir avec la ferme intention de rendre , piquer (?) , taper (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܕܵܗܸ݇ܢ, ܡܕܵܐܸܢ

See also : ܝܙܦ, ܝܙܵܦܵܐ, ܫܐܠ

Oraham

Oraham