Eastern Syriac :ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܡܕܺܝܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :mdi: ' né ta:
Category :adjective
[City]
English :feminine of ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ : citizen , civil ;
French :féminin de ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ : citoyenne , civile ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ