Eastern Syriac :ܡܲܥܪܲܒ݂ ܓܲܪܒܲܝ
Western Syriac :ܡܰܥܪܰܒ݂ ܓܰܪܒܰܝ
Eastern phonetic :ma ' e rav ' gar bai
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :Northwest ;
French :le nord-ouest ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܲܕܢܚܵܐ, ܓܲܪܒܝܵܐ, ܡܲܕܢܲܚ ܓܲܪܒܲܝ, ܓܲܪܒܲܝ ܡܲܥܪܲܒ݂

See also : ܡܲܕܢܚܵܐ