Eastern Syriac :ܣܝܼܢܲܝ
Western Syriac :ܣܺܝܢܰܝ
Eastern phonetic :' si: né
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Deuteronomy : 23, 2 : Sinai ;
French :Deutéronome : 23, 2 : le Sinaï ;
Dialect :Classical Syriac