Eastern Syriac :ܣܲܢܕܝܼܩܵܐ
Western Syriac :ܣܰܢܕܺܝܩܳܐ
Eastern phonetic :san ' di: qa
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :cinnabar (red pigment / coloring stuff) ;
French :le cinnabre (pigment / colorant rouge) ;
Dialect :Urmiah