Eastern Syriac :ܥܵܒ݂ܸܪ ܒܫܸܢܬܵܐ
Western Syriac :ܥܳܒ݂ܶܪ ܒܫܶܢܬܳܐ
Eastern phonetic :' a: wir ' bšin ta:
Category :verb
[Human → Sleep]
English :see also ܥܲܡܸܩ ܒܫܸܢܬܵܐ / ܕܵܡܸܟ݂ : to fall asleep , to fall into sleep , to get asleep ;
French :voir aussi ܥܲܡܸܩ ܒܫܸܢܬܵܐ / ܕܵܡܸܟ݂ : s'endormir , tomber dans les bras de Morphée ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܵܒ݂ܸܪ, ܒ, ܫܸܢܬܵܐ

See also : ܕܵܡܸܟ݂

Source : Other