Eastern Syriac :ܗܘܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܗܘܺܝܬ݂ܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :' wi tha:
English :past participle feminine of ܗܘܵܝܵܐ : been ; masculine : ܗܘܼܝܵܐ ; plural : ܗܘܼܝܹ̈ܐ ;
French :participe passé féminin de ܗܘܵܝܵܐ : été ; masculin : ܗܘܼܝܵܐ ; pluriel : ܗܘܼܝܹ̈ܐ ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ