Eastern Syriac :ܫܲܥܠܝܼܡ
Western Syriac :ܫܰܥܠܺܝܡ
Eastern phonetic :' ša: li:m
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1 Samuel : 9, 4 : Shalim ;
French :1 Samuel : 9, 4 : Schaalim ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܬܲܥ̈ܠܹܐ

Peshitta : ܬܲܥ̈ܠܹܐ ; distinguish from ܫܵܠܝܼܡ : Salem

Peshitta : ܬܲܥ̈ܠܹܐ ; ne pas confondre avec ܫܵܠܝܼܡ : Salem