Eastern Syriac :ܟܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܪ̈ܳܘܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :kra: ' wa: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܟܪܵܬ݂ܵܐ : thumbs ;
French :pluriel de ܟܪܵܬ݂ܵܐ : les pouces ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Rhétoré

Rhétoré