Eastern Syriac :ܡܵܬܵܠܝܼ
Western Syriac :ܡܳܬܳܠܺܝ
Eastern phonetic :ma: ' ta: li:
Category :noun
[Trade]
English :a Turkish coin worth 1/4 ܩܸܪܘܼܫ (piastre) or 10 ܦܵܪܹ̈ܐ ;
French :pièce turque valant 1/4 ܩܸܪܘܼܫ (piastre) ou 10 ܦܵܪܹ̈ܐ ;
Dialect :NENA

See also : ܡܵܓ̰ܝܼܕܝܼ, ܦܵܪܵܐ