Eastern Syriac :ܡܓܵܠܹܫ
Western Syriac :ܡܓܳܠܶܫ
Eastern phonetic :' mga: liš
Category :noun
[Feeding → Food]
English :Lishani : transitive : to peel fruit ; see plural : ܡܓܲܠܘܿܫܹܐ ;
French :Lishani : verbe transitif : éplucher / peler un fruit ; voir pluriel : ܡܓܲܠܘܿܫܹܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܠܝܼܠܵܐ, ܢܫܝܼܛܵܐ, ܫܲܦܵܝܵܐ, ܚܲܪܓܵܙ, ܩܠܝܼܒܵܐ, ܩܠܝܼܦܵܐ