Eastern Syriac :ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ ܒܡܲܙܵܕܵܐ
Western Syriac :ܡܙܰܒܢܳܢܳܐ ܒܡܰܙܳܕܳܐ
Eastern phonetic :mzab ' na: na:b ma ' za: da:
Category :noun
[Professions]
English :an auctioneer ;
French :un commissaire-priseur ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ ܒܡܵܘܕܲܥܬܵܐ

See also : ܗܲܪܵܓ̰ܟ̰ܝܼ