Eastern Syriac :ܣܵܦܹܩ
Western Syriac :ܣܳܦܶܩ
Root :ܣܦܩ
Eastern phonetic :' sa: pi:q
Category :verb
[Humanities → Geography → Rivers]
English :intransitive ; water, blood, drinks, people, complaints .... ; see also ܫܵܠܹܚ / ܪܵܕܹܐ / ܫܵܦܹܟ݂ / ܓ̰ܵܪܹܐ / ܫܲܪܫܸܪ : to pour / to flow forth , to move in a continuous flow , to roll in , to gush , to surge / to rush water, people .... , to throng (?) ;
French :intransitif ; eau, sang, boisson, personnes, reproches ... ; voir aussi ܫܵܠܹܚ / ܪܵܕܹܐ / ܫܵܦܹܟ݂ / ܓ̰ܵܪܹܐ / ܫܲܪܫܸܪ : couler , couler à flots , se déverser / se vider , affluer , déferler , gicler (?) / pisser laisser échapper un liquide (sang ...) (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܦܩ, ܣܵܦܘܼܩܹܐ, ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ, ܣܦܝܼܩܵܐ, ܣܵܦܲܩܬܵܐ, ܣܦܵܩܬܵܐ, ܣܘܼܦܵܩܵܐ, ܡܣܲܦܩܵܢܵܐ, ܣܵܦܩܵܐܝܼܬ, ܣܵܦܩܘܼܬܵܐ, ܣܵܦܸܩ, ܡܣܵܦܸܩ, ܠܣܦܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܦܝܼܩܬܵܐ, ܣܦܵܩܵܐ

See also : ܫܵܚܹܠ, ܫܵܦܹܟ݂, ܓ̰ܵܪܹܐ, ܫܲܪܫܸܪ, ܕܵܪܹܐ, ܪܵܕܹܐ, ܪܕܵܝܵܐ, ܫܵܦܹܟ݂, ܫܦܵܟ݂ܵܐ, ܫܲܪܫܸܪ, ܫܲܪܫܘܼܪܹܐ, ܫܵܠܹܚ, ܫܠܵܚܵܐ

Source : Bailis Shamun