Eastern Syriac :ܚܲܕ݇ ܒ݂ܫܹܒܘܼ
Western Syriac :ܚܰܕ݇ ܒ݂ܫܶܒܽܘ
Eastern phonetic :ḥo: ' ši: bu:
Category :proper noun
[Human being]
English :a woman's name ;
French :nom propre féminin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܲܕ݇ ܒ݂ܫܲܒܵܐ