Eastern Syriac :ܚܡܵܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܡܳܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥma: ' ria: tha:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :plural of ܚܡܵܪܬܵܐ : she-asses , she-donkeys ;
French :pluriel de ܚܡܵܪܬܵܐ : des ânesses ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Rhétoré

Rhétoré