Eastern Syriac :ܓܘܿܝܹ̈ܡ
Western Syriac :ܓܽܘܝ̈ܶܡ
Eastern phonetic :' gu: yi:m
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 14, 1 : Nations , Goïm ; Peshitta : ܓܹܠܵܝܹ̈ܐ ;
French :Genèse : 14, 1 : les Nations , Goïm ; Peshitta : ܓܹܠܵܝܹ̈ܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac
Hebrew :goim  גּוֹיִם «Nations / Gentiles » «les Nations / Gentils»

Cf. ܓܘܼܝ̈ܡܹܐ