Eastern Syriac :ܡܚܵܕܹܐ
Western Syriac :ܡܚܳܕܶܐ
Eastern phonetic :' mḥa: dé
Category :verb
[Feeding]
English :Al Qosh : to have lunch ;
French :Al Qosh : déjeuner , prendre le repas de midi ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܓ݂ܵܕܵܝܵܐ, ܡܓ݂ܵܕܹܐ