Eastern Syriac :ܓܸܪܵܣܹܢܵܐ
Western Syriac :ܓܶܪܳܣܶܢܳܐ
Eastern phonetic :gi ra: ' si: na:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Classical Syriac

ܓܸܪܵܣܵܝܵܐ

Matthew : 8, 28

Mathieu : 8, 28