Eastern Syriac :ܕܵܕܵܢ
Western Syriac :ܕܳܕܳܢ
Eastern phonetic :' da: da:n
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 10, 7 : Dedan ;
French :Genèse : 10, 7 : Dedan ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Variants : ܕܲܕܵܢ