Eastern Syriac :ܕܸܡܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܕܶܡܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :dim ' ma:n ta:
Category :adjective
[Human → Body]
English :feminine of ܕܸܡܵܢܵܐ : bloody , gory ;
French :féminin de ܕܸܡܵܢܵܐ : sanglante , ensanglantée , perdant son sang ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܸܡܵܐ