Eastern Syriac :ܒܠܘܼܛܵܐ
Western Syriac :ܒܠܽܘܛܳܐ
Eastern phonetic :' blu: ṭa:
Category :noun
[Human → Body]
English :a pimple ;
French :un bouton d'acné , une pustule ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܚܸܡܛܵܐ, ܙܹܓܸܠ, ܕܸܩܠܘܿܢܵܐ, ܫܲܠܦܘܼܚܵܐ, ܙܸܪܦܸܟܬܵܐ, ܡܲܥܬܵܐ, ܟ̰ܲܠܒܘܼܚܬܵܐ, ܢܲܦܵܛܵܐ

Source : Maclean