Eastern Syriac :ܙܵܬ
Western Syriac :ܙܳܬ
Eastern phonetic :' za:t
Category :adjective
English :1) = ܒܲܕܙܵܬ : evil , bad-natured ; 2) Ashita = ܙܵܕ : food ;
French :1) = ܒܲܕܙܵܬ : méchant , mauvais ; 2) Ashita = ܙܵܕ : nourriture , vivres , provisions ;
Dialect :Eastern Syriac