Eastern Syriac :ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܡܵܘܕܝܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܥܪܽܘܒ݂ܬܳܐ ܕܡܳܘܕܝܳܢ̈ܶܐ
Root :ܝܕܐ
Eastern phonetic :' ru: ta:d mo ' dia: né
Category :proper noun
[Religion]
English :Friday of the Confessors under King Sapor ;
French :le vendredi des Confesseurs sous le roi Shahpour ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ, ܝܕܐ, ܡܵܘܕܘܿܝܹܐ, ܝܕ݂ܵܐ, ܡܵܘܕܹܐ, ܡܵܘܕܘܼܝܹܐ, ܡܵܘܕܝܵܢܵܐ, ܡܵܘܕܝܵܢܘܼܬ݂ܵܐ