Eastern Syriac :ܛܸܒ݂ܲܪܝܼܘܿܣ
Western Syriac :ܛܶܒ݂ܰܪܺܝܽܘܣ
Eastern phonetic :ṭi wa ' ri: ius
Category :proper noun
[Humanities → History]
English :1) Luke : 3, 1 : Tiberius ; 2) John : 21, 1 : Tiberias ;
French :1) Luc : 3, 1 : Tibère ; 2) Jean : 21, 1 : Tibériade ;
Dialect :Classical Syriac