Eastern Syriac :ܟܵܗܲܪ
Western Syriac :ܟܳܗܰܪ
Eastern phonetic :' ka: har
Category :noun
English :condition , state ;
French :la condition , l'état ;
Dialect :NENA

See also : ܚܘܲܙܝܼ ܕ, ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܗܝܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܵܘܵܠ