Eastern Syriac :ܫܚܲܕ
Western Syriac :ܫܚܰܕ
Root :ܫܚܕ
Eastern phonetic :' šḥad
Category :verb
English :to give ;
French :donner ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܚܕ, ܫܚܵܕܵܐ, ܡܲܫܚܕܵܢܵܐ, ܡܲܫܚܸܕ, ܫܘܼܚܕܵܐ, ܫܸܚܕܵܐ, ܡܲܫܚܘܼܕܹܐ, ܡܲܫܚܸܕ

See also : ܚܵܠܸܥ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܝܗܒ

Source : Maclean