Eastern Syriac :ܐܸܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܐܶܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' i tha:
Category :noun
English :Lishani : an event , an eventuality (?) ;
French :Lishani : un événement , une éventualité (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܸܬ݂ܝܵܐ

See also : ܬܦܵܩܬܵܐ, ܓܸܪܫܵܐ, ܓܲܕܵܐ, ܐܸܬ݂ܵܐ, ܢܘܼܥ