Eastern Syriac :ܥܒ݂ܸܕ݂ܢܵܓ݂ܘܿ
Western Syriac :ܥܒ݂ܶܕ݂ܢܳܓ݂ܽܘ
Eastern phonetic :widh ' na: ghu:
Category :proper noun
[Human being]
English :Daniel : 1, 7 : Abednego ;
French :Daniel : 1, 7 : Abednego ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܵܒ݂ܸܕ݂, ܥܒ݂ܸܕ݂, ܥܲܒ݂ܕܵܐ, ܥܒ݂ܸܕ݂ܡܵܠܸܟ݂