Eastern Syriac :ܥܸܩܪܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܥܶܩܪܳܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :i qra: ' né ta:
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :feminine of ܥܸܩܪܵܢܵܝܵܐ : radical / of the root ;
French :féminin de ܥܸܩܪܵܢܵܝܵܐ : radicale / de la racine ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܥܸܩܪܵܐ