Eastern Syriac :ܛܲܝ̈ܦܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܛܰܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ṭé ' pa: tha:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :NENA, Al Qosh

ܛܲܝܦܵܐ̈ܬ

Rhétoré

Rhétoré