Eastern Syriac :ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' mil tha: la: per ṣu: ' pa: ia:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :an impersonal verb ; example : ܐܝܼܬ݂ : there is / there are ;
French :un verbe impersonnel ; exemple : ܐܝܼܬ݂ : il y a ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡܸܠܬ݂ܵܐ, ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ, , ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ