Eastern Syriac :ܐܘܿܩܝܵܐܢܘܿܣ ܗܵܘ ܢܝܼܚܵܐ
Western Syriac :ܐܽܘܩܝܳܐܢܽܘܣ ܗܳܘ ܢܺܝܚܳܐ
Eastern phonetic :u ' qia: nus ho ' ni: ḥa:
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :the Pacific Ocean ;
French :l'océan Pacifique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܘܼܩܝܵܢܘܿܣ