Eastern Syriac :ܢܵܒ݂ܘܼܟܲܕܢܵܨܲܪ
Western Syriac :ܢܳܒ݂ܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ
Eastern phonetic :' na: wu: kad ' na: ṣar
Category :proper noun
[Humanities → History]
English :Nebuchadnezzar ;
French :Nabuchodonosor ;
Dialect :Eastern Syriac

etymologie : Nabu kuduri uṣur : may Nabu protect the borders / property-stones

étymologie : Nabu kuduri uṣur : que Nabu protège les frontières / bornes de propriété

Source : Bailis Shamun