Eastern Syriac :ܒܢܵܬܵܐ
Western Syriac :ܒܢܳܬܳܐ
Eastern phonetic :' bna: ta:
Category :noun
[Human being]
English :plural of ܒܪܵܬ݂ܵܐ : girls / lasses / maids / maidens , daughters ; ܒ̈ܢܵܬܵܐ ܕܩܝܵܡܵܐ / ܒ̈ܢܵܬ ܩܝܵܡܵܐ : nuns , sisters of mercy ;
French :pluriel de ܒܪܵܬ݂ܵܐ : des filles , des jouvencelles ; ܒ̈ܢܵܬܐ ܕܩܝܵܡܵܐ / ܒ̈ܢܵܬ ܩܝܵܡܵܐ : une nonne , une religieuse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪ݇ܬ, ܒܢܵܬ ܚܸܨܪܵܐ

Source : Bailis Shamun