Eastern Syriac :ܡܪܘܼܪܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܪܽܘܪܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :mru: ' ri: ta:
Category :noun
[Country → Plants]
English :an endive ;
French :une endive ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

See also : ܛܲܪܟܣܝܼܡܵܐ, ܗܸܢܕܒ݂ܵܐ, ܐܢܛܘܼܒܝܼܐ, ܟܵܗܹܐ, ܝܵܥܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܡܝܼܣܵܐ, ܦܫܝܼܫܵܐ, ܚܸܕܒ݂ܵܐ

Source : Other