Eastern Syriac :ܗܸܢܕܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܗܶܢܕܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' hind wa:
Category :noun
[Country → Plants]
English :an endive ;
French :une endive ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܸܕܒ݂ܵܐ

See also : ܡܪܘܼܪܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܟܣܝܼܡܵܐ, ܐܢܛܘܼܒܝܼܐ, ܟܵܗܹܐ, ܝܵܥܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܡܝܼܣܵܐ, ܦܫܝܼܫܵܐ

Source : Other