Eastern Syriac :ܫܵܒ݂ܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܳܒ݂ܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ša: ' wa: ia:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :Sabean , pertaining to the Ancient Kingdom of Saba / Sheba (Southern Arabia) ; plural : ܫܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ : the Sabeans ;
French :sabéen , ayant trait à l'ancien royaume de Saba (sud de l'Arabie) ; plural : ܫܵܒ݂ܵܝܹ̈ܐ : les Sabéens ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܲܒܵܝܵܐ

See also : ܟܲܠܕܵܝܵܐ