Eastern Syriac :ܒܲܪܩܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪܩܳܐ
Eastern phonetic :' bar qa:
Category :noun
[Sky → Climate]
English :1) lightning , a flash of lightning ; 2) see ܪܥܡ : thunder ;
French :1) un éclair ; 2) voir ܪܥܡ : le tonnerre ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :ba'raq  בָּרָק «lightning» «éclair»

Cf. ܒܪܩ, ܒܹܪܩܵܐ, ܡܸܬܒܲܪܩܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܸܪܫܲܝ ܒܲܪܩܵܐ, ܒܲܪܩܵܐ, ܒܵܪܸܩ, ܒܵܪܩܵܐ, ܒܸܪܩܘܼ, ܡܲܒܪܸܩ, ܒܵܪܘܿܩܵܐ, ܡܲܒܪܲܩܬܵܐ, ܒܹܪܩܵܐ, ܡܸܬܒܲܪܩܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܸܪܫܲܝ ܒܲܪܩܵܐ, ܒܲܪܩܵܢܝܼܬܵܐ, ܒܲܪܩܵܐ ܕܚܲܨܵܐ, ܒܲܪܩܝܵܐ, ܡܚܘܿܬ݂ܵܐ ܕܒܲܪܩܹ̈ܐ

See also : ܪܵܗܘܿܛܵܐ, ܙܲܠܩܵܐ, ܣܩܘܿܦܛܵܐ, ܥܢܵܢܵܐ ܒܲܪܩܵܢܝܼܬܵܐ, ܩܲܪܩܲܡܬܵܐ, ܨܵܦܲܚܬܵܐ

Akkadian : birqu

akkadien : birqu

Source : Oraham