Eastern Syriac :ܫܩܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܫܩܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :' šqé ta:
Category :noun
[Human → Disease]
English :a panacea , a cure-all ;
French :une panacée , un remède à tout ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܣܲܡܚܲܝܹ̈ܐ