Eastern Syriac :ܡܓܲܠܘܿܫܹܐ
Western Syriac :ܡܓܰܠܽܘܫܶܐ
Eastern phonetic :mga ' lo: ši:
Category :noun
[Feeding → Food]
English :Lishani : plural of ܡܓܵܠܹܫ : peeled fruit ;
French :Lishani : pluriel de ܡܓܵܠܹܫ : des fruits pelés / épluchés ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܠܝܼܠܵܐ, ܢܫܝܼܛܵܐ, ܫܲܦܵܝܵܐ, ܚܲܪܓܵܙ, ܩܠܝܼܒܵܐ, ܩܠܝܼܦܵܐ