Eastern Syriac :ܦܵܐܸܚ
Western Syriac :ܦܳܐܶܚ
Eastern phonetic :' pa: iḥ
Category :verb
English :1) Classical Syriac : past participle : ܦܵܚ : to blow , ܦܲܝܲܚ : to cool transitive ; 2) to cool intransitive , to become cooler / to refresh ; 3) figurative sense : to be appeased , to be soothed , conflict ? : to be pacified (?) ; 4) to smell / to emit an odour , to be fragrant (?) ; 5) Al Qosh : to spread intransitive ;
French :1) syriaque classique : participe passé : ܦܵܚ : souffler , ܦܲܝܲܚ : rafraîchir ; 2) se rafraîchir , devenir plus frais ; 3) sens figuré : être apaisé / s'apaiser , se calmer / être calmé , conflit ? : être pacifié (?) ; 4) sentir / émettre une odeur , parfumer (?) ; 5) Al Qosh : s'étaler , s'étendre ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܲܦܝܸܚ, ܡܦܲܚܦܸܚ, ܦܝܵܚܵܐ, ܡܲܦܘܼܚܹܐ, ܦܐܵܚܵܐ, ܦܘܼܚܵܐ, ܦܲܝܘܼܚܵܐ, ܦܵܝܚܵܐܝܼܬ, ܦܲܝܘܼܓ݂ܵܐ, ܦܵܝܘܿܚܬܵܐ

Variants : ܦܵܐܹܓ݂, ܦܝܵܓ݂ܵܐ, ܦܵܝܸܚ

See also : ܢܵܦܹܫ, ܢܦܵܫܵܐ, ܪܵܘܹܚ, ܪܘܵܚܵܐ, ܢܵܐܹܚ, ܢܝܵܚܵܐ, ܒܵܣܹܡ, ܒܣܵܡܵܐ, ܥܵܛܹܪ

Source : Maclean